Učenci 7. in 9. razreda so v okviru biologije raziskovali  osnovno enoto življenja – celico. Sedmošolci so spoznavali zgradbo različnih tipov celic, devetošolci pa so svoje znanje nadgradili s spoznavanjem celičnih organelov in se osredotočili na nosilko genetskih informacij – DNA. Nastali so zanimivi fizični in slikovni modeli, sedmošolci pa so izdelali tudi računalniške animacije in risbe.

Jožica Čukajne