12. 11. 2020 smo prvič izvedli online delavnice v sklopu projekta V Posavju žuramo brez drog in alkohola v povezavi z Mladinskim centrom iz Krškega. Delavnic se je udeležilo 22 učencev ter 2 izvajalki programa. Delavnice so potekale na Zoom-u od 9.30 do 12.00, namesto liste prisotnosti pa smo zajeli zaslon s sliko.
Delavnice so potekale na temo ozaveščanja o negativnih posledicah zasvojenosti, kjer so se učenci skozi debato in različne igre pogovarjali o vzrokih zasvojenosti in ugotavljali dolgotrajne posledice le teh zasvojenosti. S pomočjo orodja Jamboard so učenci nanizali različne zasvojenosti in jih skozi debato ter argumentiranje razvrstili po merilu škodljivosti. V drugem delu delavnic so se izvajalci z učenci pogovarjali o pomembnosti dobre samopodobe in na to temo naredili tudi nekaj vaj. Pogovarjali so se o tem, kaj splošno pomeni beseda samopodoba, zakaj je pomembna za vsakega posameznika in kako jo lahko dnevno negujemo in vzpostavljamo.
Delavnice so končali z evalvacijo delavnic ob 12.00.
Zahvaljujemo se Maši Mlakar in ostalim izvajalcem za vso podporo in uspešno izvedbo dejavnosti.