Spoštovani starši!

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno, in sicer se učenci od 1. do vključno 5. razreda izobražujejo v šoli, učenci od vključno 6. do 9. razreda pa se izobražujejo na daljavo.

Predšolski otroci lahko normalno obiskujejo vrtec, dokler v skupini ne pride do morebitne okužbe in NIJZ odredi karanteno za posamezno skupino.

Za vse učence, ki se bodo izobraževali na daljavo, smo pripravili enoten pristop preko Arnesove spletne učilnice. Učence smo ves mesec na uporabo novih IKT orodij intenzivno pripravljali, ves čas pa jim bodo na voljo tudi učitelji.

Podrobnejše informacije vam bodo posredovali razredniki.

Ponovno vas prosimo, da ali razredniku ali vodstvu šole sporočite morebitne težave z ustrezno IKT opremo (računalniki, dostop do interneta …), da vam bomo lahko pomagali.

Še vedno pa velja, da nam sporočate o morebitnih tveganih stikih vaših otrok oz. okužbah s COVID-19, ker moramo o tem vsakodnevno poročati MIZŠ in ker je pomembno čim prej odkriti morebitne stike.

Spoštovani starši, hvala vam za vašo strpnost in odgovornost v teh zahtevnih časih.

Skupaj se potrudimo, da bomo vsi ostali čim dlje zdravi!

Bodite dobro.

Ravnateljica: Melita Skušek