Plavčki smo v mesecu septembru spoznavali nove prijatelje, vzgojiteljici in našo igralnico. Več poudarka smo namenili utrjevanju prijateljskih vezi, prijaznosti, bontonu in življenju v vrtcu. Spoznali smo himno skupine in jo vsakodnevno prepevali.

V jutranjem krogu smo se preštevali, izvajali različne socialne igre spoznavanja, se urili v jezikovnih vajah in vajah razvijanja govornega aparata, utrjevali barve, pripovedovali svoje dogodivščine, pogovarjali smo se o različnih temah, razvijali komunikacijo ter poslušali pravljice in deklamacije. Vsakodnevno nas je spremljala tudi igra. V dopoldanskih delavnicah smo se urili v rezanju s škarjami, risanju, barvanju slikanju in oblikovanju. Dneve smo preživljali v naravi, na igrišču, na peskovniku, v parku in gozdičku. Občasno smo se odpravili na sprehod, spoznavali mesto Kostanjevica in se obenem urili v prometni varnosti. Pri počitku smo poslušali različne pravljice ter utrjevali uspavanko Sedem lisičic. V drugi polovici meseca pa smo pričeli s sklopom Jesen med nami, ki smo ga razdelili na več podtem. Pričeli smo s temo Jesen na polju in pozornost namenili bučam. Starši ste se aktivno vključili v naše aktivnosti ter pridno prinašali različne buče. Na temo buč smo sprva poslušali pravljico Razbita buča, se pogovarjali o njeni vsebini, slikali buče s tempera barvami, lepili semena na izrezano bučo ter se urili v fino motoriki, risali živali iz pravljice, jih izrezali ter ustvarili lutke. Z izrezanimi lutkami smo dramatizirali po pravljici Razbita buča.           

Urili smo se v graf motoriki na delovnih listih na temo jesenskih listov. Spoznavanje jeseni smo nadaljevali z dejavnostmi na temo Jesen v sadovnjaku. Jesensko sadje smo spoznavali preko ogleda, opisa ter tudi preko okušanja. Pripravili smo si delavnico Zdravo jesensko sadje. Otroci so si sami narezali sadje in ga tudi pojedli. Na dano temo smo se urili v natančnem barvanju, risanju in tiskanju. Izdelali smo si vtikanko Jabolko. Poslušali smo pravljico Jabolko ter se pogovarjali o njeni vsebini. V mesecu septembru smo praznovali rojstne dneve petih otrok. Po njihovem predlogu smo ta dan izvajali dejavnostih, ki so jih predlagali in vso pozornost namenili njihovim željam. Skozi ves mesec pa je Plavčke spremljala dobro volja, veselje in vedoželjnost.

Zapisala: Mihaela Jarkovič