V začetku septembra smo spoznavali nove prijatelje, vzgojiteljici in nekateri tudi nove prostore (garderobo, igralnico).

Prvi dan si je vsak posameznik izbral svojo sličico – svoj simbol. V jutranjem krogu se je vsak predstavil ostalim. Spoznali smo ime skupine – sliko miške smo pobarvali in jo izrezali ter prilepili v zvezek. Peli smo pesem Teka miška in se naučili deklamacijo Miška vzela je iz poličke… Ob tem smo se naučili tudi pesem Kje je palček? Vsako jutro se Miške zberemo v krogu in  s posebno pesmijo in plesom preženemo slabo voljo.

Drugi del septembra smo začeli tematski sklop Jesen med nami, ki smo ga razdelili v dva dela – sedaj spoznavamo prvi del sklopa z naslovom Jesen na polju in v sadovnjaku. Ob zgodbi Razbita buča smo zelo uživali. Izdelali smo lutke na palčki, z njimi se bomo igrali. Buče smo risali z voščenimi barvami in slike razstavili v garderobi. Otroci so prinašali zanimive buče. Nekaj smo jih odprli in pobrali semena, ostale pa krasijo igralnico. Izdelali smo tudi strahca, ki nam je bil zelo všeč. Urili smo se v finomotoriki  (semenska slika buče) in v grafomotoriki .Veliko pozornosti namenjamo pravilni drži svinčnika.

V delu tematskega sklopa vezanega na sadovnjak, smo se naučili deklamacijo Marmelada, poslušali zgodbo Jabolko, spoznavali lastnosti letnega časa jesen. Jesenske slike smo nalepili na pano v igralnici. Otroci so porisali karton s črtami jesenskih barv in izrezali ter nalepili jabolka.

Veliko smo hodili ven, se igrali na peskovniku, na otoku in na igrišču pri vrtcu. Telovadili smo z žogami in obroči razvijali ravnotežje s hojo po črti in tekli. Prav tako smo čas namenili tudi igri.

Zapisala: Doroteja Angeli