V skupini Plavčki je v mesecu septembru pestro in zabavno, saj so že trije fantje v tem mesecu praznovali rojstni dan. Plavčki se veliko igrajo, poslušajo pravljice, izvajajo socialne igre in obravnavajo tematski sklop Jesen med nami. Ogledali so si naše mesto in prometni režim v njem. V okviru gibalnih uric veliko časa namenijo urjenju osnovnih oblik gibanja, za kar izkoristijo travnate površine v naši okolici in šolsko igrišče.