Letošnji ETM je potekal pod geslom »Izberi čistejši način prevoza«. Kljub ukrepom NIJZ, zaradi katerih je odpadlo nekaj dejavnosti (Peš bus in pohod domov), smo uspeli izvesti veliko dejavnosti, v katere so bili vključeni učenci celotne šole.

Učenci in učitelji na razredni stopnji so vsak dan v tabelo beležili način prihoda v šolo, po končanem pouku je potekala spretnostna vožnja na poligonu, učenci so v okviru podaljšanega bivanja risali s kredami po asfaltnih površinah igrišča, se igrali in spoznali s štafetnimi igrami, v petek, 18. 9. 2020, pa v spremstvu učiteljev odšli na pohod (Mohor, Stari grad, Črešnjevec, Orehovec). Smer pohoda je bila za vsak razred drugačna, saj smo s tem zagotovili, da se oddelki med seboj ne mešajo.

Učenci predmetne stopnje so po oddelkih izvajali vožnje s kolesi v širši okolici šole, v šolo prihajali s kolesom, skirojem … se poslikali, natisnili in pritrdili fotografije na tablo. Učenci 8. razreda so imeli tehnični dan na temo mobilnosti ter v okviru tega tudi virtualne delavnice.

V ponedeljek, 21. 9. 2020, je potekala predaja 5 koles namenjenih za opravljanje kolesarskega izpita učencev, ki sta jih podarili SVPVC in sponzor GKI, d. o. o. ter šolski sklad. Vzporedno z vsemi dogodki na šoli je potekalo tudi opravljanje kolesarskega izpita šestošolcev, ki ga zaradi pouka na daljavo v lanskem šolskem letu niso mogli opravljati.

Kot zaključek tedna mobilnosti smo zaposleni na šoli obeležili tudi evropski DAN BREZ AVTOMOBILA.