V četrtek, 10. 9. 2020, so učenci 6. razreda v sklopu dnevov dejavnosti in prednostne naloge #D.I.P.O.@ (#digitalna. informacijska. pismenost. otrok.@) sodelovali na delavnici informacijskega opismenjevanja. V dveh skupinah, ki sta ju vodila učitelj za računalništvo in šolska knjižničarka, so spoznali delovanje spletnih učilnic, opravili prijavo in se naučili objavljati gradiva. V delavnici Varna in koristna uporaba interneta so zraven znanja o spletnih brskalnikih in iskalnikih pridobili tudi veščine za brskanje po knjižnično informacijskem sistemu Cobiss ter spoznali postopek izposoje e-knjig na spletni strani Biblos.

Pri delu je bil velik poudarek na varni, odgovorni in koristni uporabi interneta.