PONOVNI PRIHOD V ŠOLO

OBVESTILO ZA STARŠE UČENCEV od 4. do 8. razreda

 

Spoštovani starši!

 

V skladu z novim Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki začne veljati 1. junija 2020, se v osnovne šole v ponedeljek, 1. 6. 2020, vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020, pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda. Izvajali bomo tako obvezni kot razširjeni program (jutranje varstvo in podaljšano bivanje).

 

Prihod v šolo je za vse učence, ki nimajo zdravstvenih zadržkov, OBVEZEN, poučevanja na daljavo od navedenih datumov za zdrave otroke ne bomo več zagotavljali.

Še vedno so v veljavi ukrepi za zajezitev virusa COVID-19, zato do konca šolskega leta ne bomo izvajali nobenih ekskurzij, taborov, šole v naravi, kolesarskega izpita, večjih prireditev … Govorilne ure bodo mogoče samo preko elektronskih medijev in telefona.

 

POUK

Vzgojno-izobraževalno delo bo od 1. 6. 2020 za vse učence potekalo v oddelkih, kot so bili oblikovani pred razglasitvijo pandemije. Pouka v manjših učnih skupinah ne bomo izvajali.

Učenci bodo ves čas samo v matičnih učilnicah oddelka, skladno z urnikom pouka pa bodo v razred prihajali različni učitelji.

Matični učilnici za 4. in 5. razred: ISTI, KOT STA BILI DO SEDAJ

Matična učilnica 6. razreda: FIZIKA

Matična učilnica 7. razreda: MATEMATIKA

Matična učilnica 8. razreda: SLOVENŠČINA

Matična učilnica 9. razreda: ANGLEŠČINA

 

PREHRANA

Malico bodo učenci pojedli v razredu, kosilo pa v jedilnici (po časovnem razporedu in ob zagotavljanju priporočene socialne distance – v prostoru bo naenkrat lahko največ 28 učencev). Ponovno bomo zagotavljali tudi popoldansko malico za tiste učence, ki so jo prejemali pred epidemijo in je niso odjavili.

Priporočamo, da učenci s seboj prinesejo svoj bidonček z vodo oz. pijačo, da čim bolj preprečimo možnost kontaminacije.

 

ZAŠČITNI UKREPI

V šolo smejo vstopati izključno zdravi učenci in zaposleni šole, drugi obiskovalci pa zgolj z dovoljenjem vodstva šole in obvezno z masko. Vsi, ki so starejši od 12 let, še naprej nosijo  zaščitne maske v skupnih prostorih šole izven matične učilnice (ob prihodu, na hodniku, odhodu na WC, v jedilnici odhodu na kosilo …), za učitelje je priporočena njihova uporaba tudi v razredu.

Učenci, mlajši od 12 let v šoli zaščitnih mask ne nosijo, obvezna pa je njihova uporaba na avtobusu.

Zaščitne maske za učence in zaposlene zagotovi šola.

Najpomembnejši preventivni ukrep še vedno ostaja pogosto umivanje rok in razkuževanje.

 

NAČIN PRIHODA V ŠOLO

V  šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi vrata glavnega vhoda (službeni vhod). Vhod  nadzoruje dežurni učitelj ali drug za to pooblaščeni delavec šole.

Vstop v šolo je mogoč od 6:30 – 7:15 (samo za učence jutranjega varstva), učenci vozači (avtobus) vstopajo posamično pod nadzorom dežurnega učitelja, učenci, ki prihajajo v šolo peš, s kolesom ali pa jih pripeljejo starši, lahko vstopijo v šolo posamično od 7.50 dalje.

Učenci počakajo pred šolo samo v skupini svojega razreda in na varni razdalji vsaj 1.5 m.

Učenci garderob ne smejo uporabljati, v razrede odidejo obuti.

Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Druge osebe, tudi starši, v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti sami.

Ob vstopu v šolo se vstopajoči obvezno razkužijo z razkužilom, ki je na voljo ob vhodu.

Učenci takoj odidejo v svojo učilnico. Prehajanje iz ene v drugo učilnico ni dovoljeno. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj, dovoljeno je le manjše odstopanje v varstvu vozačev ob upoštevanju socialne distance.

 

ODHOD DOMOV

Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m. Ob odhodu domov šola zagotovi dežurno osebje na hodnikih ter ob izhodu iz šole, da učence opozarja na spoštovanje ukrepov.

Varstvo vozačev poteka po skupinah, ki pa se izjemoma lahko tudi združujejo. Dežurni učitelj, ki je zadolžen za posamezno skupino, poskrbi, da si učenci pri odhodu razkužijo roke ter jih nato v varni razdalji  odpelje do avtobusa.

Avtobusi in kombi bodo vozili po običajne voznem redu. Ker zaradi medsebojnih povezav prilagajanje prevoznikov našemu urniku ni mogoče, priporočamo, da otroke, če imate to možnost, pripeljete v šolo in odpeljete iz šole starši.

VSI učenci, ki bodo uporabljali šolske prevoze, morajo zaenkrat na avtobusu nositi maske. Za prvi dan morajo za prevoz v šolo imeti učenci svoje maske, potem jim  jih bomo zagotovili v šoli.

Pred vstopom v avtobus in ob izstopu si učenci obvezno razkužijo roke.

Učence, ki niso v podaljšanem bivanju in se ne vozijo z avtobusom, boste starši na zbirnem pred šolo lahko prevzeli po kosilu (4. razred ob 13.00, 5. razred ob 13.15).

Učence podaljšanega bivanja bodo vodje skupin oddajali staršem na dogovorjenem mestu samo ob določenih urah, in sicer ob: 12.30, 14.30 in ob 16.00.

Starši svoje otroke počakajo pred šolo na varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m do druge osebe.

 

UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID – 19

V kolikor bo otrok zbolel v šoli, ga bo učitelj napotil v pisarno ravnateljice, kjer bo počakal na starša, ki ga prevzame po predhodnem pozivu šole. Tak učenec ves ta čas nosi zaščitno masko.

 

Če otrok zboli doma, so starši dolžni obvestiti ravnateljico šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19. Ravnateljica je dolžna v najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ.