Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter na univerzah (sklep št. 18100-7/2020/2).  To pomeni, da se s ponedeljkom, 16. 3. 2020, zaprejo vse vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji, vzgojno-izobraževalna dejavnost pa se predvidoma do 29. marca v vrtcih in šolah ne bo izvajala fizično oziroma se v določenih primerih začasno ne bo izvajala.

Več informacij vam bomo posredovali jutri, ko bomo imeli natančnejša navodila MIZŠ.

Melita Skušek, ravnateljica