Težko smo čakali na pravo zimo, a je ni in ni bilo. Pa smo se vseeno pogovarjali o življenju pozimi, tako ljudi, kot živali. Sneg smo si »naredili« sami in uživali ob sneženju, po poslušanju pravljice Živali pri babici Zimi. Po vsebini pravljice smo naredili živali v tehniki trganke s časopisnim papirjem in jih prilepili na pobarvan list, kateremu smo dodali še »sneg«. Slike krasijo našo igralnico. Pravljico smo pripovedovali tudi s pomočjo lutk. Seznanili smo se tudi s pravljico Zajček in repa in se pogovarjali o naši pomoči živalim pozimi. Ob zaključku sklopa smo repo, krompir in zelje odnesli v gozdiček za hrano živalim.

Razvrščali smo fotografije na temo zime in naredili kolaž Zima, zima bela. Ob slikah smo se večkrat ustavili in poimenovali dogajanje.

Obiskali smo knjižnico, kjer smo poslušali pravljico, gledali knjige in si izposodili knjige o življenju živali pozimi. V vrtcu smo jih večkrat vzeli v roke, jih prelistali ter se ob slikah pogovarjali in učili primernega rokovana s knjigami. Z obiskom knjižnice smo začeli izvajati knjižni projekt Palček Bralček.Pogosto smo prepevali pesmi o zimi, prepevanje spremljali z MRI in zaplesali ob glasbi.

Veliko smo govorili o pravilih v vrtcu in upoštevanje le teh, saj jih še nismo povsem osvojili.

Razgibavali smo se s pomočjo ali brez rekvizitov, se igrali različne gibalne in rajalne igre ter izvajali vaje na poligonu.

Čeprav je bilo mrzlo smo odhajali na sprehode, opazovali vremenske spremembe in življenje ptic v krmilnicah, v okolici gozdička, Krke in Studene.