table skupine page 005

Veseli smo, ker ste se odločili v novem šolskem letu svojega otroka vključiti v našo sredino. Potrudili se bomo, da bomo skupaj rasli, oblikovali vrednote ter tlakovali njihovo pot za kasnejše življenjske izzive in podvige. Naše medsebojno sodelovanje je ključ do uspeha. Le s skupnimi močmi, znanjem, dobro voljo, potrpežljivostjo ter pozitivno naravnanostjo bomo pomagali otrokom soustvarjati dni, da bodo v njih uživali in osebnostno rastli.

Otrok se ob vstopu v vrtec sreča s številnimi novostmi. Preplavljajo ga novi vtisi, dogodki in doživetja. Večina otrok, ki vstopijo v vrtec v zgodnjem obdobju, je ob tem prvič za daljši čas ločena od staršev. Ta sprememba zahteva od otroka veliko energije, prilagajanja in spoprijemanja z lastno negotovostjo. V novem okolju se otrok srečuje s še nepoznanimi odraslimi in otroki. Prilagoditi se mora tukajšnjemu ritmu življenja in novim zahtevam. Vključuje se v skupino vrstnikov, s katerimi si bo delil igrače in pozornost  odraslih.
Pred otrokom, ki prvič vstopa v vrtec, je vsekakor velik izziv. Ob vstopu v vrtec se otroci odzovejo na različne načine. Nekateri se hitro prilagodijo novim okoliščinam in ob tem ne kažejo veliko težav, drugi imajo normalne prilagoditvene težave in ob ločitvi od staršev jokajo, se staršev držijo, odklanjajo hrano, so nemirni in občutljivi. Nekateri otroci se odzivajo tudi tako, da zbolijo (bolezni dihal in prebavil). Takšne težave lahko hitro minejo, občasno lahko vztrajajo tudi do enega meseca. Otrokove prilagoditvene težave v času uvajanja počasi izginjajo s tem, ko otrok sprejema novo okolje in se začne navezovati na vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, ki mu nudita občutek varnosti, topline in zaščite.

Za otrokovo ustrezno navezovanje je sodelovanje staršev z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, ki sprejemata njihovega otroka v svojo skupino, nujno potrebno. S sodelovanjem se namreč vzpostavi zaupanje, ki je temelj dobrih odnosov. Otrok doživlja svet okoli sebe tudi skozi doživljanje najbližjih, zato bo veliko lažje zaupal, če bodo zaupali starši.

Starši lahko otroku učinkovito pomagate pri spoprijemanju s težavami ob uvajanju, če upoštevate postopnost ter pri sebi in otroku razvijate zaupanje v vrtec. Pred uvajanjem se posvetujte z vodjo vrtca, še posebej, če vam odhod otroka v vrtec povzroča skrbi.

Pred vstopom otroka v vrtec se spoznajte z otrokovo vzgojiteljico. Z njo se boste pogovorili o vašem otroku, vaših občutkih in vprašanjih, ki se vam porajajo ob tem dogodku, ter o načinih in postopku uvajanja vašega otroka v vrtec.

Vzgojiteljice bodo stopile v kontakt z vsemi starši novincev v zadnjem tednu avgusta, da se boste medsebojno pogovorili. Vse starše, ki na novo vključujete otroka v vrtec, naprošamo, da pravočasno podate na CSD vlogo za znižanje oskrbnine (enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev) ter priskrbite pri otrokovem pediatru zdravniško potrdilo, ki ga boste prvi dan uvajanja oddali vzgojiteljici vašega otroka. Uvajanje se prične z 2. 9. 2019, oziroma z dnem, kot določa pogodba. Na pogodbah je večinoma zapisan datum 1. 9. 2019 (nedelja), to pa zaradi tega, da imajo CSD-ji vpogled v imenike vpisanih otrok, ki jih potrebujejo za izdajo subvencij.

Vsem otrokom in staršem želimo brezskrben preostanek počitniških ter dopustniških dni ter kmalu na svidenje.