DSC9176

 

Danes, v petek, 5. oktobra 2018, so predstavniki družbe Petrol d.d. in Občina Kostanjevica na Krki podpisali koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta POGODBENO ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKOV ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI.

V okviru projekta se bo celovito energetsko sanirala šola v celoti, torej stari del, novi del in telovadnica, v vrtcu pa se bo vzpostavilo energetsko upravljanje objekta z ustrezno regulacijo ter vzpostavitvijo ustreznega delovanja ogrevalnega vira.

Glede na stanje posameznega dela objeta bodo glavni ukrepi sanacija fasade na novem delu in telovadnici, toplotna izolacija podstrešja in strehe, zamenjava stavbnega pohištva ter vgradnja zunanjih senčil. Potrebe po toploti se bodo zagotavljale preko toplotne črpalke voda/voda, kot vršni vir je predviden manjši plinski kotel. Za enakomerno ogrevanje se bodo vgradili termostatski ventili ter izvedlo hidravlično uravnoteženje. Uredilo se bo prezračevanje v jedilnici in tudi telovadnici, kjer se bosta vgradili prezračevalni napravi z rekuperacijo toplote. Razsvetljava se bo sanirala z vgradnjo energetsko učinkovitih LED svetlobnih izvorov. Izvedla se bo tudi rekonstrukcija merilnih mest za električno energijo.

Vzpostavilo se bo tudi energetsko upravljanje, preko katerega bo zagotovljeno doseganje želenih prihrankov energije.

Vzporedno z ukrepi energetske sanacije bo občina na objektu osnovne šole izvedla še druge investicijske ukrepe, ki zagotavljajo celovito sanacijo. V sklopu teh ukrepov se bo izvedla revitalizacija fasade in zamenjava strešne kritine na starem delu šole ter manjša investicijsko-vzdrževalna dela, ki zagotavljajo, da bo objekt osnovne šole po prenovi spet v ustrezni kondiciji.

 

Investicijska vrednost energetske prenove šole znaša malo več kot 1.260.000 €,  pri čemer investicija družbe Petrol d.d. in Plistor d.o.o. skupaj znaša več kot 630.000 €. Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020 Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020 v višini 540.864 €, razliko pa krije Občina.

 

Pogodbo sta podpisala župan Ladko Petretič in direktor energetike in okolja v Petrolu Janez Grošelj.

 

 DSC9180  DSC9181  DSC9185 IMG 7284 IMG 7287 IMG 7294

IMG 7295 IMG 7298

Avtor fotografij Martin Luzar.

Članek v Posavskem obzorniku: https://www.posavskiobzornik.si/novice/podpisana-pogodba-za-energetsko-sanacijo-kostanjeviske-sole