Sodelovanje s starši je pomemben del kakovostne predšolske vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Staršem bomo ponudili različne oblike sodelovanja z željo, da se jih udeležijo v čim večjem  številu. Starševski sestanki so namenjeni skupni obravnavi vprašanj in bodo potekali večkrat letno.

Datumi in vsebina
31. 8. – 2. 9. 2021
Uvodni roditeljski sestanki
6. – 10. 6. 2022
Zaključni roditeljski sestanki

Pogovorne ure so namenjene individualnim razgovorom med vzgojiteljskim timom in posameznimi starši in so namenjene izmenjavi mnenj in informacij o otroku. Potekale bodo 2. torek v mesecu  po vnaprejšnjem povabilu od 15.00 oziroma 15.30 dalje. V času epidemije bodo govorilne ure potekale preko zoom povezave ali ob izpolnjevanju priporočil NIJZ-ja in odloka vlade glede izpolnjevanja PCT pogoja za starše.

Govorilne ure
14.9. 2021
12.10.2021
9.11. 2021
14. 12. 2021
           11.1.2022
          15.2.2022
          15.3.2022
         12.4.2022
          10.5.2022

Skupna praznovanja in prireditve so odvisna od epidemiološke situacije. Ne glede na izid, bomo v vrtcu dodatno obeležili sledeče praznike in prireditve:

MESEC PRIREDITEV
OKTOBER PLAVČKOV ŽIV ŽAV
NOVEMBER SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK
DECEMBER DELAVNICA PRAZNOVANJA LUČI
FEBRUAR ŠELMARIJA, PUST, PRAZNOVANJE
MAREC PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU
APRIL  SVETOVNI DAN MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI
APRIL VELIKONOČNA DELAVNICA
MAJ PODELITEV PALČKA BRALČKA
JUNIJ ZAKLJUČNA PRIREDITEV

V svet staršev OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki se vključujejo tudi starši vrtca, po en predstavnik  vsake skupine. Na svojih sejah dajejo pobude, predloge in pripombe o delu in drugi problematiki vrtca. V letošnjem letu so predstavniki v svetu staršev:

  SKUPINA PREDSTAVNIK STARŠEV ELEKTRONSKI NASLOV
1 MRAVLJICE VALENTINA CEKUTA gal.valentina8@gmail.com
2 MEDVEDKI LIDIJA DRAKSLER lidija.draksler@gmail.com
3 POLŽKI LARISA JARKOVIČ jarkovic.larisa@gmail.com
4 ČEBELICE MANCA COLARIČ mancaaljaz@gmail.com
5 RAČKE SERGEJA SINTIČ sergeja.grabnar@gmail.com
6 MIŠKE MELITA LENOŠEK KAVČIČ melita.lenosek@gmail.com
7 PLAVČKI IRENA KERIN irena1986@gmail.com