Splošne informacije

V vrtcu izvajamo dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. Program je namenjen otrokom od 11 mesecev do vstopa v šolo. Zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

DNEVNI PROGRAM

Starostno obdobje Št. oddelkov Št. otrok Povprečno število otrok istovrstnega programa
Prvo – homogeni

3 35 12
Prvo – heterogeni
Drugo – homogeni 3- 4 1 19 19
Drugo – homogeni 2 44 22
Kombinirani 1 18 18
SKUPAJ 7 116  
  • Glede na starostna obdobja otrok ločimo predšolsko vzgojo za:
    1. starostno obdobje (otroci stari od 11 mesecev do 3 let),
    2. starostno obdobje (otroci od 3 let do vstopa v šolo).

    Vzgojno delo poteka v oddelkih. Glede na starost otrok smo v šolskem letu 2016/17 oblikovali:
    – starostno homogene oddelke (enako stari otroci v razponu 1 leta),

  • – kombiniran oddelek I. in II. starostnega obdobja.