Spletno mesto: www.osgorjup.si

Lastnik spletnega mesta: Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak: ” © Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 2018 – 2019 – Vse pravice pridržane.” Odgovorna oseba: Melita Skušek

Prevzemanje odgovornosti: Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki bo pri oblikovanju spletnih strani skušala zagotavljati ažurnost in točnost podatkov, hkrati si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.