OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Gorjanska cesta 2
Kostanjevica na Krki
 

 

Ravnateljica: Melita Skušek, prof. 
Pom. ravnateljice vrtca,
Šolska svet. delavka: Ana Pečar, prof. 

Računovodkinja: Edita Rostohar, uni. dipl. ekon.
Poslovna sekretarka: Darja Colarič, ekon. teh. 

Ravnateljica: (07) 48 100 12 

Tajništvo: (07) 48 100 13
Računovodstvo: (07) 48 100 15
Svetovalna služba,
pomočnica ravnateljice VVE: (07) 48 100 26 

 

Naslov ŠOLE

Kostanjevica na Krki
Gorjanska cesta 2 
8311 Kostanjevica na Krki 

T: (07) 48 100 13
F: (07) 48 100 14 

Spletna stran: http://www.osgorjup.si/
E-mail:  o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si

Št. poslovnega računa: 01397-6000000020