1. razred 1. do 5. razred 6. do 9. razred
6.30  – 8.00 Jut. var. 7.30 – 8.00 raz. ura
8.00 – 8.45 1. ura 8.00 – 8.45 1. ura
8.45 – 9.05
malica
8.50 – 9.35 2. ura
9.05 – 9.50 2. ura 9.35 – 9.55
malica
9.55 – 10.40 3. ura 9.55 – 10.40 3. ura
1. do 3. razred 4. – 9. razred
10.40 – 11.00 REKR. ODMOR 10.45 – 11.30 4. ura
11.00 – 11.45 4. ura 11.35 – 12.20 5. ura
11.50 – 12.35 5. ura 12.25 – 13.10 6. ura
12.40 – 13.25 6. ura 13.15 – 14.00
7. ura

PODALJŠANO BIVANJE 1. – 5. razred

11.45 – 16.00

14.05 – 14.50 8. ura