RAZRED
Predmet (tedensko število ur) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3.5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1.5 1.5 1 1 1 1
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Spoznavanje okolja 3 3 3
Angleščina 2 2 3 4 4 3 3
Družba 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Gospodinjstvo 1 1.5
Naravoslovje 2 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Geografija 1 2 1.5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika 1 1
Biologija 1.5 2
Kemija 2 2
Fizika 2 2
Obvezni Izbirni predmeti 2/3 2/3 2/3
 
Število predmetov 6 7 7 8 9 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14
DNEVI DEJAVNOSTI
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Šola v naravi
B) Razširjeni program
Neobvezni izbirni predmeti
              Drugi tuji jezik 2 2 2

              Drugi tuji jezik, umetnost,

              šport, računalništvo,

              tehnika

2/1 2/1 2/1
              Prvi tuji jezik – angleščina 2
Oddelčna skupnost 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ind. in skupinska pomoč 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Podaljšano bivanje, JV