V šolskem letu 2020/21 v vrtcu deluje šest skupin. Najmlajša skupina je do 31. 12. 2020 polovična. Stanje na dan 1. 9. 2020:

IME SKUPINE ŠTEV. OTROK STROKOVNE DELAVKE
MEDVEDKI 6 Katja Petretič
POLŽKI 12 Mateja Unetič, Milena Gabrič
ČEBELICE 17 Maja Škulj/Jožica Frankovič, Ajda Krhin
RAČKE 17 Alvea Babič, Barbara Duhanič
MIŠKE 24 Doroteja Angeli, Mihela Jalovec
PLAVČKI 24 Mihaela Jarkovič, Sanja Zevnik
SKUPAJ: 100