Razpis za vpis v vrtec za šolsko leto 2022/23 bo od 1. 4. do 30. 4. 2022. Vloge sprejemamo izključno po pošti.

VLOGA ZA VPIS V VRTEC–>

RAZPIS ZA VPIS V VRTEC–>