Regijski zakljuek projekta Varno na kolesu 1

Program Varno na kolesu tudi v 6. letu delovanja združuje in spodbuja petošolce k aktivnemu, odgovornemu odnosu do kolesarjenja. Temeljni cilj projekta je, da se mladi kolesarji dobro pripravijo na samostojno, varno udeležbo v prometu, usvojijo potrebna prometna znanja, obvladajo varno rabo kolesa ter se seznanijo s trajnostnim pomenom kolesarjenja za okolje in zdravje.

V letošnjem šolskem letu v projektu sodeluje več kot 100 slovenskih osnovnih šol, 15 na Dolenjskem, med njimi tudi petošolci OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Naloge so bile razdeljene v dva sklopa. V prvem sklopu so opazovali nevarne poti in mesta na poti v šolo in domov ter izdelali pisno nalogo. Svoje ugotovitve so predstavili županu Občine Kostanjevica na Krki, članom občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter ravnateljici že v jesenskem času. V drugem sklopu so z navdušenjem osnovali in izdelali kar tri poučne naloge za utrjevanje znanja o kolesarjenju in prometnih pravilih. 

Zaključek projekta za petošolce dolenjske regije je potekal v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v torek, 10. aprila 2018. Po uradnem programu, odličnem nastopu devetošolcev in šestošolk, so vsi sodelujoči prejeli praktične kolesarske nagrade glavnega sponzorja, družbe Butan plin iz Ljubljane. Najuspešnješi so bili petošolci OŠ Bršljin, ki so prejeli donacijo v višini 300 evrov. Drugouvrščena šola je bila OŠ Milana Majcna Šentjanž (donacija 200 evrov), tretje mesto je usvojila Osnovna šola Brusnice (donacija 100 evrov). V zaključnem delu je Agencija za varnost v prometu pripravila kolesarski poligon, predstavnik Kolesarskega kluba Adria in Kolesarske zveze Slovenije, Srečko Glivar, kolesarjenje na trenažerju ter predstavnika PP Krško varno udeležbo kolesarja, nevarnosti v prometu.

Fotografije:  KLIK–>