V četrtek, 22. 9. 2017, smo učenci 9. razreda imeli naravoslovni dan. Odšli smo v SŠ Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Po skupinah smo se udeležili različnih delavnic,  ki so jih vodili in pripravili dijaki s pomočjo profesorjev z namenom, da bi nam čim bolje predstavili izobraževalne smeri na svoji šoli. Za vsakega učenca se je našla tema, ki ga je zanimala in veselila: slaščičarstvo, vrtnarstvo, biotehnologija, eksotične živali, svet konj, kozmetika in drugo. Razkazali so nam tudi okolico šole.

Po končanih delavnicah in ogledu šole sta nas pozdravili še ravnateljica in svetovalna delavka, dijaki pa so nam prijazno predstavili svojo šolo in programe. Sledila je degustacija pridelkov, ki jih izdelajo dijaki sami: jogurt, krompir, slaščice, namazi … Namen naravoslovnega dne je bil seznaniti učence z različnimi poklici, predstaviti delovanje na šoli in tudi navdušiti mladino za tovrstna znanja. Zagotovo so navdušili tudi kakšnega našega učenca. 

Ajda-Lea Jakše, 9. razred

Grm1 Grm2

Grm3 Grm4