TEKMOVANJE

RAVEN

DATUM

MENTOR, VODJA TEKMOVANJA

Logika

šolsko

28. sept.  2017

Ladka Čuk

državno

21. oktober 2017

Kemija – Preglovo priznanje

šolsko

15. januar 2018

Jožica Čukajne

državno

24. marec2018

Kaj veš o sladkorni bolezni?

Šolsko

14. oktober 2017

Jožica Čukajne

državno

24. nov.  2017

Biologija – Proteusovo  priznanje

šolsko

27. oktober 2017

Jožica Čukajne

državno

1. dec. 2017

Kresnička

šolsko

6. februar 2018

Jožica Čukajne

Zgodovina

šolsko

5. dec. 2017

Janez Zakšek

področno

1. februar 2018

državno

17. marec 2018

Vesela šola

šolsko

14. marec 2018

Jožica Pincolič

državno

11. april 2018

Matematika – Kenguru in Vegovo priznanje

šolsko

15. marec 2018

Ladka Čuk

državno

21. april 2018

Fizika

šolsko

6. februar 2018

Miodrag Jevtović

področno

16. marec 2018

državno

14. april 2018

Robotika

državno

15.maj 2018

Miodrag Jevtović

Turizmu pomaga lastna glava

regijsko

Marec 2018

Janez Zakšek

državno

19. april 2018

Slovenščina – Cankarjevo priznanje

šolsko

12. dec. 2017

Metka Povše

področno

24. januar 2018

državno

10. marec 2018

Slovenščina – Mehurčki (1. – 3. r)

šolsko

6. april 2018

Monika Kren Pangrčič

Slovenščina – 4., 5. razred

šolsko

12. dec. 2017

Darja Janškovec

Nemščina

šolsko

28. nov. 2018

Tanja Beber

državno

13. marec 2018

Angleščina 9. r

šolsko

19. nov. 2017

Maja Jaušovec

regijsko

18. januar 2018

državno

20. marec 2018

Angleščina 8. r

šolsko

18. oktober 2017

Maja Jaušovec

 

državno

26. nov. 2017

Angleščina 7. r

šolsko

31. januar 2018