avtobus

SMER ČRNEČA VAS

ODHODI ZJUTRAJ

ODHODI IZ ŠOLE

Črneča vas

7:10

14.25

Oštrc

7:13

Dolšce

7:15

Globočice

7:17

SMER PREKOPA

ODHODI ZJUTRAJ

ODHODI IZ ŠOLE

Dolnja Prekopa

7:45

14:18

Dobe

7:47

SMER RŽIŠČE, OREHOVEC

ODHODI ZJUTRAJ

ODHODI IZ ŠOLE

Ržišče

7:25

14:22

Velike vodenice

7:27

Male Vodenice

7:31

Kočarija

7:33

Ivanjše

7:35

Orehovec

7:38

Grič

7:40