20161019 100616

ND Grad Rajhenburg in Mestni muzej Krško

Na naravoslovni dan smo se odpeljali po Krški ravnini mimo Krškega do gradu Rajhenburg na vzpetini ob reki Savi. Notranjost nedavno obnovljene mogočne stavbe nam je razkrila bogato zgodovino od 12. stoletja do današnjih dni. Na gradu so bivali vitezi Rajhenburški. Od 17. stoletja do 1947 so v stavbi živeli trapisti. – Menihi, ki so se ukvarjali z živinorejo, sirarstvom (sir Trapist), poljedelstvom, vinogradništvom, izdelavo čokolade in likerjev, tiskanjem (ovitkov za čokolade, plakatov …). V Krškem smo se sprehodili po poteh deklice Save skozi park pomembnih meščanov. Tu stojijo doprsni kipi Adama Bohoriča (napisal prvo slovensko slovnico), Jurija Dalmatina (v slovenščino prevedel Biblijo), Josipine Hočevar (dobrotnica in mecenka) … Sprehod po mestu smo zaključili v obnovljeni Mencingerjevi hiši. V njej je nekaj zadnjih mesec živel Janez Vajkard Valvasor. Razstavo o življenju in delu za Slovence pomembnega Janeza Vajkarda Valvasorja smo si ogledali v krškem Mestnem muzeju. Poučno in zanimivo za vse nas, četrtošolce in petošolce!

Fotografije dogodka –> (klik!)