Danes smo v okviru projekta Dnevi evropske kulturne dediščine izvedli prvi dan dejavnosti. Učenci so v 14-ih delavnicah raziskovali pomen in vlogo kulturne dediščine domačega kraja nekoč in danes. Delavnice so potekale deloma na šoli in deloma na terenu. Raziskovanje zelišč na gradu Rajhenburg, obisk tesarske delavnice, ogled šiviljske, čevljarske in frizerske dejavnosti, raziskovanje apnenic in nekdanje ciglarne, ribolov, izdelava čolnov ter mnogi drugi dogodki so obeležili današnji dan. Delo se bo nadaljevalo 7. 10. 2016, ko bomo popoldne pripravili zaključek za starše in ostale obiskovalce.

DEKD