Šolska knjižnica je letos postala zelo živahen prostor in dom slovenski bralni znački. Učenci so z branjem knjig pričeli že septembra in to nalogo še vedno vestno opravljajo, nekateri pa so jo že celo zaključili. Ker se v knjižnici dogaja veliko zanimivega, smo objavili nekaj fotografij.

Š.K.

BZ1BZ2BZ4

BZ5BZ7

 BZ6BZ 5