dvs 1

Pripovedno izročilo Bajka o vilah čestitkah

Učenci so spoznali pojem kulturna dediščina. Spoznali so lokalno pripovedno ljudsko izročilo, Bajko o vilah čestitkah. Bajko so poslušali v kostanjeviškem, oštrškem, prekopškem, orehovškem narečju in knjižni slovenščini. Po poslušanju so bajko prebrali ter rešili nalogo z dopolnjevanjem povedi. Nato so učenci v manjših skupinah ilustrirali posamezne dele besedila. S temperami so slikali na velikem formatu ter ilustracije razstavili na skupni razstavi. Za zaključek so si ogledali skupno razstavo dejavnosti vseh sodelujočih učencev v okviru projekta Dediščina gre v šole.

Pri izvedbi dejavnosti za 3. razred je sodeloval tudi Zavod Otok, ki je vsakemu učencu podaril delovni zvezek Pravljična pot Kostanjevice.     

Izvajalka: Katarina Zahrastnik      

 

Foto utrinki—>