Tudi v mesecu oktobru je bilo v naši skupini ustvarjalno in zanimivo. V okviru tematskega sklopa Jesenski živžav so otroci poslušali pesmice in deklamacije primerne letnemu času.                                    

Spreminjajoča jesenska narava je vsak dan kazala drugačno podobo. Na sprehodih so vsakodnevno iskali teto Jesen in jo prepoznavali v spremembah na poljih, travnikih, na drevesih v okolici šole in v šolskem gozdičku. Nabirali so jesenske liste, palčke, želodke ter koruzne in smrekove storže. Ves nabrani material so uredili v jesenske senzorične škatle. Letošnji teden otroka je potekal od 5. do 9. oktobra pod sloganom Odgovor je pogovor. V ponedeljek so otroci, skozi zgodbo o Belem zajčku, katerega kožušček je umazan od avtomobilskih izpušnih plinov, pomagali očistiti zajčku kožušček. To so vsak dan naredili z okolju prijaznim in varnim načinom prihoda ali odhoda iz vrtca.V torek smo šli na jesenski pohod. V sredo smo vzgojiteljice s senzoričnimi škatlami pripravile čutno pot. Otroci so opazovali, tipali, vohali, poslušali, razvrščali, primerjali, torej raziskovali z vsemi čuti. Na glasbeni delavnici so si izdelali preprosta glasbila in zaigrali v Malem orkestru. V četrtek so Račke gostile dipl. medicinsko sestro iz zobne preventive Damjano Grubar in Zobomiško ter dan zaključile z jesenskim krosom po katerem so jim bile podeljene medalje za opravljeno nalogo za Mali sonček. V petek sva vzgojiteljici otrokom zaigrali lutkovno igro Sadni prepir. V kulinarični delavnici pa so si otroci pripravili sadno solato. Poslušali so pravljice Medved in miška, Kako si je kozica zgradila bajtico, O belih zajčkih, Jež in jabolko, Štručka ter Razbita buča. V okviru projekta Lutka moja prijateljica sva vzgojiteljici pripravili lutkovno igri Jabolko in Razbita buča pri kateri so se v igri z lutkami preizkusili tudi otroci. Vsakodnevno so utrjevali kratko prozo iz zbirke Enci benci ter šaljivke in izštevanke tudi ritmično izrekali. Seznanili so se z novo pesmico Jabolko rdeče, hej!, Petelinček ter Naša muca. S pestrimi matematični in likovnimi dejavnostmi so si urili prstne spretnosti ter šteli do pet. Ličkali in ružili so koruzo, s pincetami so razvrščali in prirejali barvne cofe in gumbe v posebne embalaže. V okviru Malega sončka so ustvarjali z gibom in ritmom. Tokrat smo izbrali dva ljudska plesa Abraham ma sedem sinov ter Deklica in zajček. Dokončali so lepljenko Jabolko in jež. V kombinirani likovni tehniki so ustvarjali na motiv pravljice Razbita buča. Naredili so čarovnijo in z mešanjem rdeče in rumene barve dobili oranžno.  Igrali so na male ritmične instrumente ter spremljali znane in manj znane pesmi. Posebno pozornost smo namenili himni skupine Račka Kratkotačka, Na okno tok tok, Zajček Dolgouhec, Mala miška, Ježek Bežek, Jesenska. V okviru tematskega sklopa Račke v prometu smo na sprehodih po mestu utrjevali pravila ravnanja v prometu in pridobivali veščine povezane s prometno varnostjo: uporabo odsevnikov, hojo po pločniku, pravilno prečkanje ceste na prehodu za pešce in pozornost namenili tudi prometnim znakom pri šoli in vrtcu. Žal je ponovna razglasitev epidemije prekinila naše nadaljnje dejavnosti.

Zapisala: Alvea Babič