Projekt izvajamo skupaj z občino Krško kot nosilcem projekta, OŠ Artiče in OŠ Leskovec pri Krškem te posameznimi podjetniki. Cilj projekta je mladim približati tehnične poklice, jim predstaviti delo v podjetjih, izdelke in jih navdušiti za tehnično področje. V okviru projekta bomo v dveh letih opravili dve ekskurziji z ogledom podjetiji. V okviru projekta smo letos nabavili tudi nekaj opreme za tehnični pouk (CNC rezkar, 3D tiskalnik, dva ročna električna brusilnika, akumulatorski vrtalnik, namizni vrtalnik in nekaj ročnega orodja).V sklopu aktivnosti so potekale interesne dejavnosti za predstavitev naslednjih 6 poklicev:

    • cvetličar
    • elektro poklici,
    • gradbeni poklici,
    • frizer,
    • kovinar.

Trajanje interesne dejavnosti je bilo po dve šolski uri za predmetno stopnjo in po dve šolski uri za razredno stopnjo.

Izvajaleci so bili izbrani na podlagi razpisa.

Kontaktna oseba iz strani šole – organizator: Melita Skušek

Kontaktne osebe iz strani organizatorjev:

    • Janja Starc, Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško
    • Darko Gorišek, GZS – Območna zbornica Posavje, Krško
    • Igor Arh, Metalika d.o.o.