V Evropskem tednu mobilnosti so učenci 5. in 6. razreda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki pripravili predstavitev projekta Varno na kolesu. Predstavitve so se udeležili ravnateljica Melita Skušek, župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in Anita Krajnc, višja svetovalka za družbene in gospodarske dejavnosti.

Učenci so predstavili naloge projekta, v katerem predvsem opozarjajo na nevarnosti, ki ogrožajo kolesarje na šolski poti. Glede na opazovanja šolskih poti so izpostavili problem neurejenih površin za kolesarje v vaseh, med vasmi in po mestu, nevarnost neurejenih avtobusnih postajališč v vaseh, ter problem umirjanja prometa v najožji okolici šolskih površin. Izpostavili so tudi starše kot slab vzor otrokom za varno udeležbo v prometu.

V razpravi so učenci podali kar nekaj predlogov za izboljšanje prometne varnosti: dodatne prehode za pešce, ležeče ovire za umirjanje prometa v okolici šole, poostren in pogostejši  nadzor upoštevanja prometnih pravil pred šolo v jutranji in popoldanski konici. Poudarili so, da je potrebno kolesarjem in pešcem nameniti več pozornosti, saj so najranljivejša skupina udeležencev v prometu.

ETM1 ETM2

ETM3 ETM4