V petek, 8. septembra 2017, smo na šoli obeležili mednarodni dan pismenosti, ki ga organizacija UNESCO z Mednarodnim bralnim društvom praznuje že od leta 1966. Ob letošnjem 8. septembru je na svetu po podatkih organizacije 793 milijonov odraslih nepismenih. Med njimi je večina deklet in žensk, podatki pa še kažejo, da približno 67 milijonov šoloobveznih otrok v svetu ne more koristiti svoje pravice do osnovnošolskega izobraževanja. 

Naši učenci so se s z razrednimi učiteljicami in knjižničarko pogovarjali o pomenu šolanja in izobrazbe, ki ni zgolj njihova dolžnost temveč tudi pravica. Prišli smo do skupnega zaključka, in sicer, da bodo v prihodnosti nepismeni tisti, ki se ne bodo naučili, kako se učiti. Spodaj preberite nekaj misli naših petošolcev.

Če ne bi bili pismeni, se ne bi mogli sporazumevati in vsi bi delali po svoje. Onesnaževali bi Zemljo in ne bi vedeli, da škodujemo sebi. Tia Božičnik Hribar

Pismenost je pomembna za vsakega človeka, da ga drugi ne pretenta. Julia Jarkovič

Pismenost pomeni, da znamo brati, pisati, računati. Tinkara Kučič

Brez pismenosti se ne moreš učiti in reševati domačih nalog. Hajdi Jelen

Brez pismenosti ni izobrazbe. Živa Drmaž

Pismenost je povezana z maternim jezikom, slovenščino. Vita Gorenc

PISMENOST1 PISMENOST