Ker je mesec oktober mesec požarne varnosti, je to dober povod za osveščanje vseh o načinih ravnanja v določenih nepredvidljivih okoliščinah. Tako smo v petek, 29. 9. 2016, na šoli izvedli vajo evakuacije. Po zvočnem signalu so vsi učenci in zaposleni po varnih poteh zapustili šolske prostore in se zbrali na zbirnem mestu na šolskem igrišču. Tu smo se prešteli in se vrnili nazaj v šolo.

E1E2