Drugošolci in tretješolci smo v torek, 29. 3. 2016, na tehniškem dnevu spoznavali pot odpadkov, ki jih ustvarjamo potrošniki. Ogledali smo si Kostakov Zbirni center odpadkov v Spodnjem Starem Gradu. Tam zbirajo in obdelujejo smeti iz nekaterih slovenskih občin. Večino dela opravijo delovni stroji in tekoči trakovi. Na tekočih trakovih ločujejo odpadke po surovinah, iz katerih so izdelani. Na koncu jih stisnejo v velike bale s posebno prešo ter odpeljejo v tovarne na nadaljnjo obdelavo ali reciklažo. Biološke odpadke obdelajo v kompostarni. Spoznali smo tudi koristnost ločevanja odpadkov  ter kako lahko odpadne materiale koristno uporabimo v druge namene.