Šolsko tekmovanje je bilo v četrtek, 24. 9. 2015.

3. r – 10 tekmovalcev, 3 priznanja
Vita Gorenc, Lan Lisec, Tina Luzar
4. r – 10 tekmovalcev, 3 priznanja
Ema Zagorc, Tia Štefanič, , Anamari Penca
5. r – 10 tekmovalcev, 4 priznanja
Hana Tršinar, Urban – Urh  Jakše, Gašper Simič Hrovat, Ivana Zagorc
6. r – 12 tekmovalcev, 3 priznanja
Ana Dvojmoč, Nik Hajsinger, Nejc Kučič
7. r – 7 tekmovalcev, 2 priznanji
Lučka Simič Hrovat, Tomaž Hajsinger
8. r – 12 tekmovalcev, 4 priznanja
Benjamin Gašpar, Blaž Tomšič, Maks Tomše, Tim Strajnar
9. r  – 10 tekmovalcev, 3 priznanja
Pia Urbanč, Sara Pacek, Lucija Mohar

              

SKUPAJ: 71 učencev, 22 priznanj,   3 učenci se bodo udeležili državnega tekmovanja v Dobovi, ki bo v soboto, 17. 10. 2015.

Č E S T I T A M O !