Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki bo že šesto leto vključena v projekt MIZŠ in ESS Zavoda za šport Republike Slovenije Planica »Zdrav življenjski slog«. Cilj projekta ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti, aktivno vključiti vsaj 20% osnovnošolske populacije, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2015, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok.

Več: http://www.zsrs-planica.si/zdrav-zivljenjski-slog/