Spoštovani starši otrok, ki vpisujete otroka v vrtec s 1. 9. 2015!

 

Obveščamo Vas, da v četrtek, 2. 7. 2015, seja občinskega sveta ni bila sklepčna in tako ni bil obravnavan predlog organizacije in sistemizacije predšolske vzgoje za šolsko leto 2015/16. Ko bo občinski svet sprejel predlog sistemizacije, Vam bomo s strani vrtca poslali pisno obvestilo o sprejemu.