ROBObum

V torek, 12. maja 2015, je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru potekalo državno tekmovanje ROBObum 2015. Tekmovanje je potekalo v različnih kategorijah, udeležil pa se ga je tudi naš učenec 7. razreda, Borut Jordan. Tekmoval je v dveh kategorijah, v kategoriji Robosled – Dirkač in kategoriji Robosled – Poznavalec.

V kategoriji Robosled – Dirkač je tekmovalo 36 vozil. Vozila, ki so tekmovala v tej kategoriji so bila zelo različna. Nekatera so bila izdelana z mikrokrmilniki in so zato lahko zelo hitra, nekatera so bila na osnovi Lego EV2 vmesnika, ostala pa so izdelali tekmovalci sami. Borut Jordan je svoje vozilo izdelal sam iz penjenega polistirena, za pogon je uporabil predelana koračna motorja, krmilno vezje pa je bilo na osnovi napetostnega komparatorja s PWM modulatorjem. V prvi vožnji je dosegel čas 20,58 sekund za 4 metre dolgo progo. Ker je vedel, da šteje boljši čas dveh voženj, je svoje vozilo poskusil dodatno prilagoditi, čeprav je vedel, da vozilo proge morda ne bo uspelo opraviti. Prav to se je tudi zgodilo in na koncu je s časom prve vožnje osvojil 19. mesto.

V kategoriji Robosled – Poznavalec, kjer je bilo potrebno pokazati svoje znanje na področju izdelave robotov, ki sledijo črti, je Borut dosegel 6. mesto od 13 tekmovalcev. Po njegovih besedah je ta del tekmovanja bil zelo zahteven, ker so tekmovalci morali poznati enačbe za električna vezja in jih uporabiti za reševanje nalog. Glede na to, da je to Borutovo prvo tekmovanje ROBObum, je bil z rezultati zelo zadovoljen.