Rastem s knjigo

 

V šolskem letu 2014/2015 že devetič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo OŠ 2014« – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS  v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami itd. Učenci 7. razreda so obiskali Valvasorjevo knjižnico v Krškem, kjer so si ogledali mladinski oddelek, se seznanili z domoznanskim oddelkom, oddelkom za odrasle ter baročno kapucinsko knjižnico. Učenci so v okviru projekta dobili knjigo Odprava zelenega zmaja avtorja Slavka Pregla.