17. SEPTEMBER, DAN ZLATIH KNJIG

Začetek 59. sezone slovenske bralne značke!

 

Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna dejavnost, ki učence spodbuja k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti bralca, ki bi rad bral vse življenje. Letošnja, 59. sezona bralne značke, se bo pričela 17. septembra (na dan zlatih knjig, v spomin na pisatelja Franceta Bevka). 

Učenci 1. in 2. triletja preberejo knjige po navodilih in pravilih razrednih mentoric.

Učenci 3. triletja preberejo 5 knjig (4 iz seznama in 1 poljubno), izpolnijo zloženko in jo oddajo šolski knjižničarki. O svojih vtisih in bralnih izkušnjah se bodo lahko učenci pogovarjali s knjižničarko v PONEDELJEK, TOREK, SREDO in PETEK, od 7.30 do 8.00.

Vsem bralcem želimo uspešno in zabavno branje.

SEZNAM KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO 2018/19 

ZGIBANKA ZA BRALNO ZNAČKO (od 6. do 9. razreda) 2018/19