V šolskem letu 2018/2019 si lahko učenci od 2. do 9. razreda izposodijo učbenike v šoli. Izposoja je brezplačna, učbenike pa bodo učenci dobili prvi šolski dan. Ob izteku šolskega leta bodo učbenike vrnili. Če uporabnik vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne, je zanj dolžan plačati odškodnino. Delovne zvezke in ostale potrebščine od 2. do 9. razreda morate kupiti sami. Delovni zvezki za 1. razred so brezplačni, ker jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in jih učenci dobijo prvi šolski dan.

Odrezke za učbeniški sklad (učbenike) učenci od 2. do 5. razreda vrnejo razredničarki,  učenci od 6. do 8. razreda pa šolski knjižničarki, najkasneje do 22. 6. 2018. Na spodnjih povezavah se nahajajo seznami GRADIV ZA POSAMEZNE RAZREDE za šolsko leto 2018/19.

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED