LETNA ŠOLA V NARAVI

V tem šolskem letu bomo organizirali letno šolo v naravi za učence 4. razreda ob koncu šolskega leta, v mesecu juniju, predvidoma 13. – 18. junija 2014 v Nerezinah.

Šola v naravi je posebna vzgojno-izobraževalna oblika, katere bistvo je, da cel razred za nekaj časa odide v neko naravno okolje, kjer se po posebnem vzgojno-izobraževalnem programu nadaljuje pedagoško delo.

Cilji LŠN:

– učenci usvojijo in izpopolnijo znanje plavanja in ob koncu preplavajo 50 metrov v poljubni tehniki (bronasti delfinček),
– učenci se seznanijo z osnovami potapljanja in reševanja iz vode,
– učenci spoznajo pomen znanja plavanja, nevarnosti skakanja v vodo in nevarnosti v globoki vodi,
– pri učencih spodbujamo in razvijamo pozitivne medsebojne odnose, čustveno navezovanje na naravo.

VIZ program šole v naravi:

– športne vsebine 
– redni pouk (v povezavi s krajem) 
– zabavno in družabno življenje 
– športne vsebine

V sklopu športnih vsebin bomo izvajali naslednje aktivnosti:

– osnovna šola plavanja 
– nadaljevalna šola plavanja 
– potapljanje 
– igre v vodi in ob njej 

Zimska šola v naravi

V šolskem letu 2013/14 bomo organizirali zimsko šolo v naravi za učence 6. razreda, ki se bo izvajala na Arehu (bližina smučišč in tekaških prog, primerno smučišče, popolnoma prenovljeni, zelo primerni bivalni pogoji, dodatna ponudba), in sicer predvidoma 14. do 18. januarja 2014.

Cilji ZŠN:

– učenci usvojijo osnovno vijuganje,
– učenci varno uporabljajo smučarske naprave,
– učenci usvojijo osnove hoje in teka na smučeh
– učenci se zavedajo nevarnosti na smučišču, poznajo pravila vedenja na smučišču,
– učenci spoznajo prednosti in slabosti različne smučarske opreme ter znajo skrbeti zanjo,
– pri učencih spodbujamo in razvijamo pozitivne medsebojne odnose, čustveno navezovanje na naravo.

Vzgojno – izobraževalni program

– Športne vsebine
– Redni pouk
– Zabavno in družabno življenje
– športne vsebine

V sklopu športnih vsebin bomo izvajali naslednje aktivnosti:

Program šole smučanja
Splošni napotki:
– bonton na smučišču
– smučarske poškodbe
– smučarska oprema
– nevarnosti na smučišču
– organizacija dela
– program dela

Alpska šola smučanja
Tekaška šola smučanja
Tekmovanje v alpskem smučanju in teku na smučeh

TABORI


Tabor za učence prvega razreda v mesecu juniju je že uveljavljena oblika izvajanja dvodnevnega tabora, ki ima tako družboslovne kot naravoslovne vsebine, nadgrajene s športnimi aktivnostmi (5. in 6. junij 2014)

Dvodnevni tabor za osmošolce – 18. in 19. junij 2014

Osnovni namen tabora bo predvsem v tem, da se bodo učenci v čim večji meri seznanili z načinom življenja in preživetja v naravi, se seznanili z osnovami iz ekologije in varovanja narave in hkrati spoznavali osnove taborniškega življenja kot enega od načinov prebivanja v naravi. V sam program bomo vključevali nekatera poglavja iz predmetov biologije, zemljepisa, gospodinjstva in prve pomoči. Seveda bo velik poudarek na:

taborniških veščinah
veslanju s kajaki in kanuji
kolesarjenju
jahanju
zdravemu načinu življenja 

PLANINSKA TURA za učence 9. razreda – 13. in 14. maj 2014

Osnovni namen 2-dnevne planinske ture naj bi bil:

spoznavanje pohodništva kot način preživljanja prostega časa in zdravega načina življenja
spoznavanje slovenskega hribovja in njenih planinskih postojank
gozd kot pomemben ekosistem
povezovanje z lovci in gozdarji
rastlinstvo in živalstvo v gorskem svetu
orientacija v naravi
pohodništvo kot veja turizma
Planinska tura naj bi bila predvidoma konec meseca maja, pot pa naj bi jih vodila na Gorjance.